Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugervejledning til kommuneplanen

På denne side kan du finde information om, hvordan den digitale kommuneplan er bygget op, og hvordan du kan bruge den.

Brændestabel

 

Vi har forsøgt at bygge kommuneplanens hjemmeside op, så du nemt kan danne dig et overblik og hurtigst muligt finde det, du søger.

Det er nemt at finde de oplysninger i kommuneplanen, som du har brug for - uanset om du er rådgiver, ejendomsmægler, projektudvikler, virksomhed, organisation eller privatperson. Der er kun tre klik til det, du søger!


Fra kommuneplanens forside er der flere måder at søge de informationer, du har brug for. Der er 4 indgange til den information, du søger:

 1. Søg via "Temavælger"
  Brug listen i menuen i venstre side
 2. Søg via "Målgruppe"
  Brug "Boksene" centreret på forsiden
 3. Søg på kort
  Brug boksen "Søg på kort" centreret nederst på forsiden
 4. Søg via søgefelt 
  Brug søgefeltet "Skriv her hvad du leder efter, og søg…" øverst på alle sider

Derudover kan du finde alle de væsentlige, generelle informationer om kommuneplan 2017, under boksen "Værd at vide" i højre side.


Kommuneplanens opbygning

Den digitale kommuneplan består af: introduktionssider, emnesider, sider med kommuneplanrammer samt infosider.

Du kommer ind på introduktionssiderne, når du på forsiden søger via målgruppebokse eller temavælger. På introduktionssiderne har vi forsøgt at liste relevante emner op for den målgruppe eller det tema, du har valgt. Så kan du hurtigt klikke dig videre til de sider, hvor der er retningslinjer, mål og forklarende tekst for hvert kommuneplanemne.

På kommuneplanens emnesider kan du i faneboksene finde "Retningslinjer", "Mål" og "Forklaring" for hvert kommuneplanemne. På langt de fleste emnesider vil der være et kort over faneboksene. Kortet viser, hvilke arealer retningslinjerne og målene gælder for.

siderne med kommuneplanrammer kan du se de rammeområder, der er udlagt i kommuneplanen, og bestemmelserne for de enkelte rammeområder. Du kan bl.a. se, hvordan man må anvende arealerne i de enkelte rammeområder. Et rammeområde kan f.eks. være et konkret erhvervsområde eller boligområde. Du kan vælge at se rammerne for en bestemt anvendelseskategori eller samlet med alle anvendelseskategorierne på ét kort.

infosiderne, som du finder i boksen "Værd at vide" i højre side på hjemmesiden, kan du se væsentlige, generelle informationer om kommuneplan 2017. Du kan bl.a. læse om de forudsætninger, der har været for at udarbejde kommuneplanen. Kommuneplan skal bl.a. tage hensyn til den gældende landsplanlægning, den regionale udviklingsplan, de forskellige love og landsplandirektiver. Derudover kan du finde oplysninger om de retsvirkninger for kommuneplanen, klagevejledning, vedtagne tillæg til kommuneplanen, ordforklaring, indholdsoversigt, miljøvurdering m.m.

 

Din søgemulighed til at finde det, du leder efter

 

Søg via Temavælger
I temavælgeren i venstre side, kan du se de 12 overordnede temaer, som kommuneplanen omhandler. Når du vælger et tema, kommer du til en introduktionsside, hvor du kan læse en lille introduktionstekst og se de emner, som kan have sammenhæng til det valgte tema. Herfra kan du klikke dig ind på netop det emne, du søger.

Søg via din Målgruppe
Er du projektudvikler, fra en virksomhed, rådgiver, ejendomsmægler, sagsbehandler, politiker eller fra en organisation, kan du vælge én af de 5 målgruppebokse, som er centreret på forsiden af den digitale kommuneplan. Når du har valgt din målgruppe, kommer du til en introduktionsside. Her kan du læse en lille introduktionstekst og se de emner, som kan være relevante for din målgruppe. Herfra kan du klikke dig ind på netop det emne, du søger.

Søg på kort
Hvis du vil vide, hvad der gælder for en bestemt adresse i kommunen eller et givent område, kan du med fordel bruge boksen "Søg på kort" funktionen på forsiden. Du kan skrive en adresse direkte i søgeboksen nederst på forsiden, eller du kan trykke på boksen for at søge via kortet. 

Når du trykker på boksen "Søg på kort" på forsiden, åbner der en ny side med kortsøgningsfunktioner. I kortsøgeren kan du få at vide hvilke kommuneplanemner, der gælder for den søgte adresse eller område. Når kortsøgeren har fundet de emner, der gælder for det søgte område, kan du trykke på det enkelte emne og se den aktuelle arealudpegning for det søgte område eller for hele kommunen. Du kan også trykke på emnet (ikonet der ligner en bog) og komme direkte til det sted i kommuneplanen, hvor du kan læse om de retningslinjer og mål, der er for det enkelte emne.

Søg via søgefelt
Hvis du allerede ved, hvad du leder efter, kan du indtaste dit søgeord eller søgetekst i søgefeltet "Skriv det, du søger…" øverst på alle kommuneplanens sider. Så kommer der en række henvisninger til alle de sider og tekster, hvor kommuneplanen omhandler dit søgeord. Det er samme søgemulighed, som du f.eks. kender fra Google.

 

Nyttige links i kommuneplanen
Når du er inde på kommuneplanens enkelte emnesider, vil du i højre side - under boksen "Værd at vide" finde andre bokse med nyttige og relevante links. Der er interne links, som typisk linker til relevante mål, retningslinjer eller kommuneplanrammer andre steder i kommuneplanen eller til nyttige dokumenter og vejledninger. Derudover er der eksterne links, som linker til baggrundsinformationer på andre hjemmesider uden for kommuneplanen. Det kan f.eks. være links til statslige vejledninger, planer, lovgivning m.v.

Ikast-Brande Kommune tager ikke ansvar for, at de eksterne links henviser til opdaterede hjemmesider.


Indholdsoversigt

Hvis du ønsker at få et overblik over hele indholdet i kommuneplanen, det vil sige alle introduktionssider, emnesider, rammesider og infosider, vil vi anbefale dig at bruge funktionen "Indholdsoversigt". Indholdsoversigt er en slags indholdsfortegnelse, der rummer en samlet, alfabetisk oversigt over al den data, du kan finde i den digitale kommuneplan. Du finder "Indholdsoversigt" i boksen "Værd at vide" i højre side på alle sider i den digitale kommuneplan.


Kort i kommuneplanen

Til de fleste kommuneplanemner på hjemmesiden er der knyttet kort, der understøtter retningslinjer og tekster. Bemærk, at kortene generelt er bygget op af data, der omfatter hele kommunen. Derfor kan det tage lidt tid, før kortet dukker op i sin ramme på siden.

De fleste kort viser som udgangspunkt hele kommunens fysiske afgrænsning. Vi anbefaler dig derfor at bruge zoomfunktionerne, så du bedre kan se det udsnit, du ønsker, at kortet skal vise. Du kan i mange kort zoome helt ind til de enkelte matrikler.

På kortene kan du som udgangspunkt se, hvad der gælder for hele kommunen, men du kan også søge efter en bestemt adresse. Klik på funktionsboksen "Søg" inde i kortrammen og skriv derefter den relevante adresse.


Print tekstsider

Hvis du ønsker at printe tekster fra Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, skal du bruge printfunktionen i din internetbrowser (CTRL + P). Husk at tillade "pop-up vinduer" i din browser, ellers kan du ikke få kortene printet med ud.


Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller vil have forklaret nogle af hjemmesidens mange funktioner, er du altid velkommen til at kontakte planafdelingens kommuneplanmedarbejdere på telefon nr. 99603302 eller 99603305.

Du kan også sende en e-mail til: teknikogmiljoe@ikast-brande.dk

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302