Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

KULTURSPOR

Velkommen til denne introduktionsside der hjælper dig med hurtigt at finde de informationer, du har brug for.

Branduhre Mølle fra omkring år 1840

Landskabet i kommunen er præget af menneskets virke gennem år­tusinder. Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien i landskabet eller byerne. Og overalt finder vi historiske spor, der fortæller om sam­fundsudviklingen og om, hvordan mennesket har påvirket omgivelserne. De kulturhistoriske værdier knytter sig til historien om, hvordan mennesket opdyrkede heden og udnyttede jordens ressourcer til overlevelse. Værdierne knytter sig også til historien om, hvordan jernbanen og Hærvejen har skåret sig gennem landskabet og dannet grundlaget for byerne.
 

Her kan du hurtigt få adgang til alle de emner, der handler om de kulturhistoriske interesser i kommunen. Du kan bl.a. læse om kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Du kan også se, hvor der er værdifulde områder med fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund. Du kan desuden få et overblik over kirkeomgivelserne og bevaringsværdige bygninger m.v.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden


Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302