Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

LANDBRUG

Velkommen til denne introduktionsside der hjælper dig med hurtigt at finde de informationer, du har brug for.

Landbrugsejendom

Landbruget i vores kommune bidrager til at give beskæftigelse og mulighed for bosætning m.v. i landdistrikterne. Landbruget er generelt den største forvalter af naturen og landskabet i det åbne land. Planlægningen skal være med til at sikre, at jordbrugserhvervene, dvs. landbrug, skovbrug samt gartneri, fortsat kan producere og udvikle sig i takt med strukturudviklingen i landbruget, under hensyntagen til bl.a. natur-, miljø-, nabo- og landskabelige forhold.


Her kan du hurtigt få adgang til alle de emner, der handler om landbrug og jordbrugsinteresser i kommunen. Du kan bl.a. læse om, hvor man kan rejse skov i det åbne land, hvor der er mulighed for at placere biogasanlæg og hvor der er særlige jordbrugsinteresser. Samtidig kan du få et overblik over, hvilke hensyn man skal tage til f.eks. grundvandet, naturen og de værdifulde landskaber i det åbne land.

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

 

Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302