Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

NATUR

Velkommen til denne introduktionsside der hjælper dig med hurtigt at finde de informationer, du har brug for.

Soldug

Ikast-Brande Kommune har et meget varieret landskab med mange skønne naturperler i det åbne land. Gennem planlægningen skal vi skabe de bedste rammer for både beskyttelsen og benyttelsen af naturværdierne. Naturværdier skal forstås som forskellige beskyttede naturtyper og den biologiske mangfoldighed, der knytter sig til de beskyttede naturtyper. Dvs. arter af insekter, padder, planter, mosser, fugle, pattedyr, krybdyr.
 

Her kan du hurtigt få adgang til alle de emner, der handler om naturinteresser og værdier i kommunen. Du kan bl.a. læse om kommunens mange naturområder med enge, søer, moser og heder m.m. Derudover kan du få et overblik over, hvilke arealer der er udpeget i det nationale "Grønt Danmarkskort" og det sammenhængende naturnetværk af spredningsveje for dyr og planter. Du kan også se, hvor man må og ikke må rejse ny skov i kommunen.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

 

 

Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302