Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du rådgiver eller ejendomsmægler

Velkommen til denne introduktionsside der hjælper dig med hurtigt at finde de informationer, du har brug for.


Når du er rådgiver eller ejendomsmægler
kan du på denne side få et overblik over de kommuneplanemner, som vi vurderer er særligt relevante for dig. Under de forskellige emner kan du se retningslinje og mål for emnet, og du kan læse forklaringerne hertil.

Nedenfor kan du trykke på en række kviklinks og se, hvor i kommunen der er udlagt arealer til eksempelvis boliger, erhverv, landbrug og skovrejsning m.m.

Du kan også se alle kommuneplanemnerne opdelt i de 12 temaer i menuen til venstre. Er der et emne, du ikke kan finde, kan du altid søge i søgefeltet øverst på siden.

For hvert emne kan du på kort se, hvilke arealer det drejer sig om. Og du kan se, hvilke retningslinjer, der gælder for arealerne. Retningslinjerne beskriver de muligheder og begrænsninger, der er for at anvende de bestemte arealer i kommunen. Retningslinjerne kan være specifikke for et mindre og afgrænset område i kommunen, eller de kan dække større dele af kommunen. Ét enkelt område kan være omfattet af flere, gældende retningslinjer. Du kan desuden se byrådets mål for emnet og læse en forklaring, der redegør for emnet. 

Nederst i listen er der et kviklink til "Kommuneplanrammer". Rammerne fortæller, hvordan de enkelte arealer i kommunen, kaldet rammeområder, må anvendes. Rammerne fastlægger det overordnede indhold af senere lokalplaner. Rammerne fastlægger således bestemmelser om områdets anvendelse og bebyggelse f.eks. højde, etageantal og bebyggelsesprocent.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

 

 

Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302