Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilbageførsel af arealer til landzone

 

RETNINGSLINIER

  1. Arealer, der tilbageføres til landzone, kan overgå til tidligere anvendelse.
     
  2. Afgrænsningen af de arealer, der tilbageføres til landzone, skal fremgå af kort.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

MÅL

  • at tilbageføre byzonearealer til landzone, hvis det er åbenbart, at byzonearealerne ikke skal bebygges foreløbigt.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

FORKLARING

Planloven giver mulighed for at føre udlagte byzonearealer tilbage til landzone, hvis det er åbenbart, at man ikke vil bebygge arealerne foreløbig. På den måde vil arealerne ikke optage en unødig restrummelighed i kommuneplanen.
 
Byrådet har en forventning om, at alle uudnyttede arealer i byzone vil blive taget i anvendelse i løbet af kommuneplanperioden. Derfor er der ikke behov for at tilbageføre byzonearealer til landzone i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

 

Tryk her for at komme tilbage til forsiden

 


Lilian Ebbesen, E-mail: liebb@ikast-brande.dk , 9960 3305

Marie Lyster Nielsen, E-mail: malni@ikast-brande.dk , 9960 3302