Gå til hovedindhold

Forudsætninger for kommuneplanen

På denne side kan du læse om de forskellige forudsætninger for Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

Gavlmalerier i Brande
 • Læs op

Indhold

  Når vi laver en kommuneplan, er der en del anden planlægning, som har indflydelse på, hvordan vi kan planlægge for Ikast-Brande kommune. De andre planer er dermed forudsætninger for vores kommuneplan. Nogle forudsætninger kommer ovenfra, andre kommer udefra eller indefra.

  De forudsætninger, der kommer ovenfra, er de statslige og regionale interesser i form af lovgivning og statslige krav til planlægningen, Natura-2000- og vandplanlægningen samt andre landspolitiske planer og den regionale råstofplanlægning.

  Forudsætninger der kommer ovenfra

  De forudsætninger, der kommer udefra, er de samfundsmæssige udviklingstendenser, der har stor betydning for, hvilket grundlag, vi har at planlægge ud fra. Det drejer sig om befolkningens sammensætning og udvikling, arbejdsmarkedets sammensætning og udviklingsvilkår samt kommunens generelle økonomiske situation.

  Forudsætninger der kommer udefra

  De forudsætninger, der kommer indefra, er de politiske visioner og politikker, som er udgangspunktet for al lokal, kommunal planlægning. Det drejer sig om byrådets Vision 2018-2025 og de mange vedtagne politikker, men også Planstrategi 2019, som er den politiske udmelding om, hvad kommuneplanen skal indeholde.

  Forudsætninger der kommer indefra

  Hvad tages ud af den nye kommuneplan

  Det har også været en forudsætning for Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 at vurdere, om der var behov for at fastholde de uudnyttede arealer i den tidligere kommuneplan. Eller om det var relevant at udlægge nye arealer til byvækst i kommuneplanen.

  Byrådet har vurderet, at det for nogle byers vedkommende er relevant at udlægge nye arealer til byvækst i kommuneplanen, fordi de eksisterende udlæg ikke kan rumme den forventede efterspørgsel i planperioden frem til 2033. Samtidig udtages der nogle arealer af kommuneplanens rammedel, fordi de ikke længere er hensigtsmæssige i forhold til fremtidig byvækst.

  Hvad udlægges eller tages ud i den nye kommuneplan