Forudsætninger for kommuneplanen

På denne side kan du læse om de forskellige forudsætninger for Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Når vi laver en kommuneplan, er der en del anden planlægning, som har indflydelse på, hvordan vi kan planlægge for Ikast-Brande kommune. De andre planer er dermed forudsætninger for vores kommuneplan. Nogle forudsætninger kommer ovenfra, andre kommer udefra eller indefra.

De forudsætninger, der kommer ovenfra

Er de statslige og regionale interesser i form af lovgivningen og statslige krav til planlægningen, Natura-2000- og vandplanlægningen samt andre landspolitiske planer, den regionale udvikling og råstofplanlægningen.

Forudsætninger der kommer ovenfra

De forudsætninger, der kommer udefra, er de samfundsmæssige udviklingstendenser, der har stor betydning for, hvilket grundlag, vi har at planlægge ud fra. Det drejer sig om befolkningens sammensætning og udvikling, arbejdsmarkedets sammensætning og udviklingsvilkår samt kommunens generelle økonomiske situation.

Forudsætninger der kommer udefra

De forudsætninger, der kommer indefra, er de politiske visioner og politikker, som er udgangspunktet for al kommunal planlægning. Det drejer sig om Vision 2020 og de mange vedtagne politikker, men også Planstrategi 2015, som er den politiske udmelding om, hvad kommuneplanen skal indeholde.

Forudsætninger der kommer indefra

Hvad tages ud af den nye kommuneplan

Det har også været en forudsætning for Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 at vurdere, om der var behov for at fastholde de uudnyttede arealer i den tidligere kommuneplan. Eller om det var relevant at tage arealer ud af kommuneplanen.

Byrådet har vurderet, at det er relevant at tage flere arealer ud af kommuneplanen, fordi arealernes placering eller anvendelse ikke længere er hensigtsmæssig.

Hvad tages ud af den nye kommuneplan

Du kan læse mere om Byrådets forudsætninger for kommuneplanen på disse sider: