Gå til hovedindhold

Hvad tages ud af den nye kommuneplan

Her kan du læse om, hvilke arealer, der er blevet taget ud af kommuneplanen

 • Læs op

Indhold

  Hvad tager vi ud af kommuneplanen

  Kommunen har vurderet, at det ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029 var relevant at tage nogle arealer ud af kommuneplanen, fordi arealernes placering eller anvendelse ikke længere var hensigtsmæssig. Desuden har vi vurderet, at restrummeligheden i Ikast-Brande kommuneplan 2013 er for stor til den 12-årige planperiode.

  Byerne

  Ikast:

  Der er i alt taget ca. 23,5 ha uudnyttet boligareal og ca. 21,7 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Ikast.

  Brande:

  Der er i alt taget ca. 18,2 ha uudnyttet boligareal og ca. 28,2 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Brande.

  Bording:

  Der er i alt taget ca. 8,3 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen i Bording - ingen erhvervsarealer.

  Engesvang:

  Der er i alt taget 2,8 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen - ingen erhvervsarealer.

  Nørre Snede:

  Der er i alt taget 9 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen i Nørre Snede - ingen erhvervsarealer.

  Ejstrupholm:

  Der er i alt taget 4,7 ha uudnyttet erhvervsareal helt ud af kommuneplanen i Ejstrupholm ingen boligarealer.


  Landsbyerne

  Vi vurderer, at rummeligheden i de allerede udlagte arealer til boligformål i Hampen, Klovborg og Uhre dækker mere end de reelle behov i planperioden. Derfor er der i kommuneplan 2017 taget boligarealer ud af kommuneplanen i de tre landsbyer.

  Hampen:

  Der er i alt taget ca. 4,1 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen.

  Klovborg:

  Der er i alt taget ca. 5,8 ha uudnyttet boligareal og 1,6 ha uudnyttet areal til jordbrugsparceller ud af kommuneplanen.

  Uhre:

  Der er i alt taget ca. 1 ha uudnyttet boligareal helt ud af kommuneplanen.

  Isenvad er et område på ca. 5,2 ha taget ud af kommuneplanen. Det er et areal, der har været udlagt til rekreativt område (boldbaner), men som nu overgår til perspektiv boligareal.

  Tilbage til oversigten "Forudsætninger for kommuneplanen"