Gå til hovedindhold

Hvad tages ud af den nye kommuneplan

Her kan du læse om, hvilke arealer, der er blevet taget ud af kommuneplanen

Mark ved Ejstrupholm
 • Læs op

Indhold

  Hvad tager vi ud af kommuneplanen

  Kommunen har vurderet, at det ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033 var relevant at tage nogle arealer ud af kommuneplanen, fordi arealernes placering eller anvendelse ikke længere var hensigtsmæssig.

  Byerne

  Ikast: 

  Der er i alt taget ca. 7,1 ha uudnyttet boligareal og ca. 8 ha uudnyttet erhvervsareal ud af kommuneplanen i Ikast. Stort set alle arealer er overgået til en anden anvendelse - hovedsageligt rekreative formål.

  Brande: 

  Der er ikke udtaget arealer i Brande.

  Bording: 

  Der er ikke udtaget arealer i Bording.

  Engesvang:

  Der er ikke udtaget arealer i Engesvang.

  Nørre Snede:

  Der er i alt taget 1,7 ha uudnyttet boligareal ud af kommuneplanen i Nørre Snede - ingen erhvervsarealer. Boligarealet ændrer anvendelse til rekreativt område.

  Ejstrupholm:

  Der er ikke udtaget arealer i Ejstrupholm.

  Landsbyerne

  Vi vurderer umiddelbart, at rummeligheden i de allerede udlagte arealer til boligformål i landsbyerne svarer til behovet i en ny kommuneplanperiode. Der er derfor ikke foretaget ændringer i arealudlæggene i landsbyerne.

  Tilbage til oversigten "Forudsætninger for kommuneplanen"