Gå til hovedindhold

Forudsætninger der kommer indefra

Her kan du læse om de forudsætninger for kommuneplanen, som kommer indefra.

Planstrategi 2023 annonce
 • Læs op

Indhold

  De forudsætninger, der kommer indefra, er de politiske visioner og politikker, som er udgangspunktet for al kommunal planlægning. Det drejer sig om Vision 2018-2025 og de mange vedtagne politikker, men også Planstrategi 2019, som er den politiske udmelding om, hvad kommuneplanen skal indeholde.

  Vision 2018-2025

  I Vision 2018-2025 har byrådet i Ikast-Brande Kommune prioriteret, hvor man vil gøre en ekstra indsats og prioritere ressourcerne de kommende år. Visionen sætter således en fælles retning og ramme op for både byrådets arbejde og for arbejdet i hele den kommunale organisation.

  Visionen består af seks pejlemærker, og til hver af disse er der udpeget en række indsatsområder. For at kunne lykkes med visionen peges der på to grundforudsætninger: Robust økonomi samt dygtige og engagerede medarbejdere, der skal være til stede. For at kunne lykkes har byrådet brug for et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder ud fra devisen: Du finder løsninger sammen med os.

  Tryk her for at linke til emnet "Visioner for Ikast-Brande Kommune"

  Planstrategi 2019

  Planloven siger, at byrådet inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien er udgangspunktet for revisionen af den gældende kommuneplan: Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Strategiens formål er bl.a. at sikre offentlighedens inddragelse og oplyse om hele eller dele af kommuneplanen skal revideres eller genvedtages. I kommuneplanens redegørelse skal det bl.a. fremgå, hvordan kommuneplanen har forholdt sig til strategien. Ved en hel eller delvis revision af kommuneplanen skal denne altid være i overensstemmelse med gældende love mv.

  I Ikast-Brande Kommunes Planstrategi 2019, meldte byrådet ud, at vi ikke laver en fuld revision af kommuneplanen; men i stedet laver en revision af de temaer, som er relevante for vores udvikling. Da vi reviderede kommuneplanen sidst, havde vi fokus på udviklingen og arealanvendelsen i det åbne land. I denne revision af kommuneplanen, er der især et behov for at kigge på, hvordan byerne og især bymidterne skal udvikle sig i den næste planperiode, det vil sige 2021-2033. I Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 omsætter vi vores visioner og mål fra Planstrategi 2019 til mere konkret planlægning. 

  I temarevisionen indgår følgende emner fra planstrategien:

  • Byvækstarealer i byzoner
  • Byzoner og sommerhusområder
  • Områder til forskellige byformål
  • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  • Detailhandelsstruktur
  • Trafikanlæg
  • Skovrejsningsarealer
  • Grønt Danmarkskort
  • Bæredygtighed - Lokal Agenda 21
  • Klima
  • Rammer for lokalplanlægningen 

  Ny lovgivning har medført følgende nye emner i kommuneplanen:

  • Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion
  • Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
  • Konsekvensområder omkring erhvervsområder
  • Strategisk planlægning for landsbyer

  Den samlede revision skal sikre, at kommuneplanen bliver opdateret og harmoniseret, hvor det er nødvendigt. Desuden sikrer revisionen, at retningslinjer og rammebestemmelser i kommuneplanen kommer til at stemme overens med de politiske ønsker samt de faktiske forhold og lovændringer.

  Vi vurderer, at Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 er i overensstemmelse med både visioner og de overordnede mål i Planstrategi 2019. Strategiens mål er indarbejdet i kommuneplanen for de enkelte emner. Du kan se både de reviderede og nye emner samt Planstrategi 2019, ved at trykke på linksene i linkboksen til højre.

  Tilbage til oversigten "Forudsætninger for kommuneplanen"