Gå til hovedindhold

Hvad er kommuneplanen

På denne side kan du læse mere om, hvad en kommuneplan er, og hvad den indeholder.

Indhold

  Hvad er kommuneplanen

  Hvad er en kommuneplan

  Kommuneplanen er den bærende, samlede plan for den fysiske udvikling i Ikast-Brande kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men byrådet skal revidere den hvert fjerde år.

  Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Byrådet den 24. april 2017. Den næste revision af Ikast-Brande Kommuneplan sker i 2021.

  Kommuneplanen beskriver byrådets mål og retningslinjer for den fysiske planlægning. Du kan f.eks. se byrådets mål for, hvordan byerne skal vokse, herunder fordelingen af arealer til boliger, erhvervsudvikling og offentlige institutioner. Du kan også læse om skovrejsning, den overordnede trafikbetjening, naturbeskyttelse, landbrug osv.

  Kommuneplanen fastlægger bestemmelserne for kommunens forskellige lokalområder kaldet rammeområder. Kommuneplanen fastlægger bestemmelser for at opføre bygninger, anvende arealer m.m. Kommuneplanen fastlægger dermed rammerne for indholdet i de kommende lokalplaner, som er bindende for ejere og bruger af den ejendom, lokalplanen omfatter.

  Forslag til en kommuneplan skal jævnfør planloven i offentlig høring i mindst 8 uger, inden byrådet kan vedtage planen endeligt.

  Kommuneplanens indhold

  Kommuneplanen består af flere dele, men de væsentligste for den fysiske udvikling i kommunen er:

  1. Emnedelen, der omfatter hele kommunens geografiske område og beskriver byrådets overordnede mål for den fysiske udvikling og arealanvendelse af byer og landområder. De enkelte emner indholder som udgangspunkt retningslinjer  for, hvordan man må anvende arealer i kommunen, mål for anvendelsen og en forklaring (redegørelse for mål og retningslinjer).

   Retninglinjerne er de bestemmelser, det vil sige begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål. Retningslinjerne kan dække store eller mindre dele af kommunen, og et enkelt område kan være omfattet af flere retningslinjer.

  2. Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de enkelte boligområder, erhvervsområder, rekreative områder eller lignende. Rammerne fastlægger den geografiske afgrænsning af de enkelte rammeområder og beskriver bestemmelser om blandt andet bebyggelsens anvendelse, bebyggelsens art og omfang. Der vil primært være rammer for arealer i byer eller landsbyer - ikke så ofte for arealer i det åbne land.

   
  Både i del 1 og del 2 vil der være kort, der f.eks. viser arealers afgrænsning.

  Kommuneplanen indeholder også et afsnit om planens forudsætninger. Det vil sige en redegørelse for, hvilke forudsætninger der har været afgørende for at udarbejde Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Afsnittet beskriver blandt andet, hvordan kommuneplanen harmonerer med den overordnede planlægning og relevant lovgivning. Afsnittet om forudsætningerne finder du i boksen "Værd af vide" på kommuneplanens forside.

  I henhold til lov om miljøvurdering skal Kommunen foretage en miljøvurdering af kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget er der derfor udarbejdet en miljøvurdering, der fokuserer på de ændringer, der er lavet i forhold til den tidligere kommuneplan.

  Miljøvurderingen er i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen, som en integreret del af planen. Miljøvurderingen finder du i boksen "Værd af vide" på kommuneplanens forside. 

  Planstrategi

  Før udarbejdelsen af Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 vedtog Byrådet Planstrategi 2015, der er byrådets strategi for den fysiske og bæredygtige udvikling i kommunen.

  Ifølge Planloven skal byrådet mindst hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen - en såkaldt "planstrategi". I planstrategien skal byrådet fortælle borgerne, hvordan byrådet mener, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode. Det skal også fremgå af planstrategien, hvordan byrådet vil revidere kommuneplanen næste gang - om den skal igennem en fuld revision eller en delvis temarevision. Strategien skal desuden fortælle, hvilke indsatsområder byrådet vil sætte særligt fokus på i forbindelse med revisionen.

  Du kan læse byrådets Planstrategi 2015 ved at klikke på linket i menuen til højre.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden