Gå til hovedindhold

Tillæg til kommuneplanen

På denne side kan du se, hvad et kommuneplantillæg er og hvilke tillæg, der er vedtaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

Indhold

  Siden byrådet vedtog Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 den 11. september 2017, er der vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Nogle af tillæggene kan være i offentlig høring som forslag, andre er endeligt vedtaget og indarbejdet i den digitale kommuneplan her på hjemmesiden.

  Du kan se en oversigt over endeligt vedtagne kommuneplantillæg her

  Hvad er et kommuneplantillæg?

  Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

  Hvis byrådet ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse.

  Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver baggrunden for tillægget. Derudover indeholder tillægget ofte et afsnit om rammer for lokalplanlægningen. Hvis det berørte område i kommunen ikke er rammelagt i den gældende kommuneplan, opretter tillægget nye rammer. Hvis det berørte område allerede er rammelagt i kommuneplanen, beskriver tillægget de eksisterende rammebestemmelser og de ændrede rammebestemmelser for området.

  Rammernes afgrænsning vil altid fremgå af kortbilag i kommuneplantillægget.

  Hvis der er tale om et forslag til tillæg, kan du se, hvornår byrådet har vedtaget forslaget. Og du kan se, hvornår tillægget er i offentlig høring. Hvis der er tale om det endelige tillæg, kan du læse, hvornår byrådet har vedtaget tillægget endeligt.

  Planloven bestemmer, at borgene skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor bliver et kommuneplantillæg altid sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Der er i perioden mulighed for at komme med ændringsforslag eller indsigelser.