Gå til hovedindhold

Tillæg til kommuneplanen

På denne side kan du læse mere om, hvad et kommuneplantillæg er

 • Læs op

Indhold

  Siden byrådet vedtog den gældende kommuneplan 2017-2029 i september 2017, er der vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæggene er indarbejdet i forslaget til den digitale kommuneplan her på hjemmesiden.

  Hvad er et kommuneplantillæg?

  Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

  Hvis byrådet ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse.

  Tillægget indeholder en redegørelse, der beskriver baggrunden for tillægget. Derudover indeholder tillægget ofte et afsnit om rammer for lokalplanlægningen. Hvis det berørte område i kommunen ikke er rammelagt i den gældende kommuneplan, opretter tillægget nye rammer. Hvis det berørte område allerede er rammelagt i kommuneplanen, beskriver tillægget de eksisterende rammebestemmelser og de ændrede rammebestemmelser for området.

  Rammernes arealafgrænsning vil altid fremgå af kortbilag i kommuneplantillægget.

  Det område, som tillægget omfatter, kan også være omfattet af kommuneplanens retningslinjer - især hvis der er tale om at inddrage landzonearealer. Hvis den ønskede planlægning konflikter med retningslinjerne skal det beskrives og retningslinjerne skal evt. tilpasses. 

  Hvis der er tale om et forslag til tillæg, kan du se, hvornår byrådet har vedtaget forslaget. Og du kan se, hvornår tillægget er i offentlig høring. Hvis der er tale om det endelige tillæg, kan du læse, hvornår byrådet har vedtaget tillægget endeligt.

  Planloven bestemmer, at borgerne skal kunne tage stilling til et forslag inden endelig vedtagelse. Derfor bliver et kommuneplantillæg altid sendt i offentlig høring. Der er i høringsperioden mulighed for at indsende ændringsforslag eller indsigelser.

  Det vil altid være muligt at finde de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg på Kommunens hjemmeside.