Gå til hovedindhold

Offentliggørelse og høring

På denne side kan du læse mere om offentliggørelsen af Ikast-Brande Kommuneplanen 2017-2029

Indhold

  Den 11. september 2017 vedtog Ikast-Brande Byråd en ny kommuneplan: Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

  Byrådet har samtidigt vedtaget en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.

  Kommuneplanen og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen er offentligt bekendtgjort den 27. september 2017, jf. Planlovens § 24.

  Du kan læse den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen her

   

  KOMMUNEPLANEN VAR TIL DEBAT

  Den 24. april 2017 vedtog Ikast-Brande Byråd et forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Forslaget med tilhørende miljøvurdering var i offentlig høring i perioden fra den 24. maj til den 19. juli 2017.

  I offentlighedsfasen havde borgere, organisationer og myndigheder m.fl. mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til eller at gøre indsigelse mod planen. Kommunen modtog 12 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag.

  Alle høringssvar til kommuneplanen blev behandlet af Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse den 11. september 2017. Byrådet besluttede at indarbejde en række ændringsforslag og bemærkninger i den endelige kommuneplan.

  Du kan se en liste over Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 samt Byrådets beslutning her

  I kommuneplanens høringsperiode blev der sat fokus på de kulturspor, som tekstilindustrien har sat i Ikast. Den 8. juni 2017 blev der derfor afholdt et arrangement med byvandring om tekstilindustriens unikke kulturarv i Ikast. Arrangementet fandt sted i Ikast i Niels Mikkelsens Trikotagefabrik, Strøget 61 i Ikast. Som grundlag for arrangementet var Hæftet Tekstilindustriens Ikast der blev lavet sammen med Museum Midtjylland og NIRAS A/S.

   

  HVAD VAR I HØRING SOM FORSLAG

  Vi meldte allerede ud i Planstrategi 2015, at vi kun ville revidere nogle af emnerne i Ikast-Brande Kommuneplan, mens andre emner ville blive genvedtaget for en ny 4-årig periode.

  De emner, der er blevet revideret i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 er:

  Emnerne er revideret, fordi erfaringer fra administrationen har vist, at udviklingen i kommunen har overhalet den gældende kommuneplan. Derudover var der behov for at få rettet fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder.

  Der er forskel på de enkelte emners revisionsomfang, men de fleste emner er kun blevet revideret i mindre grad. Der er i disse tilfælde tale om justeringer og/eller opdateringer.

  Emnet Råstofområder blev justeret i mindre grad, fordi Region Midtjylland har vedtaget en ny Råstofplan med nye arealudlæg. Emnet var dog ikke i høring, fordi det er Region Midtjylland, der er myndighed på området. Regionen har selv haft råstofplanen i offentlig høring.

  Kommuneplanemner, som har gennemgået en mere omfattende revision, er:

  Nyt emne, der på grund af lovkrav skulle med i kommuneplanen:

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden