Gå til hovedindhold

Offentliggørelse og høring

På denne side kan du læse mere om offentliggørelsen af Ikast-Brande Kommuneplanen 2021-2033

Kommuneplan 2021-2033 forside
 • Læs op

Indhold

  Den 20. december 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd en ny kommuneplan: Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

  Byrådet har samtidigt vedtaget en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.

  Kommuneplanen og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen er offentligt bekendtgjort den 5. januar 2022, jf. Planlovens § 24.

  KOMMUNEPLANEN VAR TIL DEBAT

  Den 21. juni 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd et forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Forslaget med tilhørende miljøvurdering var i offentlig høring i perioden fra den 30. juni til den 13. september 2021.

  I offentlighedsfasen havde borgere, organisationer og myndigheder m.fl. mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til eller at gøre indsigelse mod planen. Kommunen modtog 24 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag.

  Alle høringssvar til kommuneplanen blev behandlet af Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse den 20. december 2021. Byrådet besluttede at indarbejde en række ændringsforslag og bemærkninger i den endelige kommuneplan.

  HVAD VAR I HØRING SOM FORSLAG

  Byrådet meldte allerede ud i Planstrategi 2019, at vi kun reviderer nogle af emnerne i Ikast-Brande Kommuneplan, mens andre emner bliver genvedtaget for en ny 4-årig periode. 

  De emner, der bliver revideret i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er:

  Emnerne er revideret, fordi erfaringer fra administrationen har vist, at udviklingen i kommunen har overhalet den gældende kommuneplan. Derudover er der behov for at få rettet fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder.

  Der er forskel på de enkelte emners revisionsomfang, men de fleste emner bliver kun revideret i mindre grad. Der vil i disse tilfælde være tale om justeringer og/eller opdateringer.

  Kommuneplanemner, som har gennemgået en mere omfattende revision, er:

  Nye emner, der på grund af lovkrav skal med i kommuneplanen:

  Planloven er revideret siden sidste kommuneplanrevision i 2017, det betyder bl.a., at vi skulle medtage nye emner i Forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033:

  • Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
  • Konsekvensområder omkring erhvervsområder
  • Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse
  • Strategisk planlægning for landsbyer

  De to første emner er lagt sammen i ét samlet emne, som hedder:
  Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  Emnet "Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse" er lagt sammen med det eksisterende emne "Klima" og hedder nu:
  Klimatilpasning og områder, der kan blive udsat for oversvømmelse

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden