Skip to main content

Blandet bolig og erhverv - rammer

Blandet bolig og erhverv - rammer

Indhold

    På kortet kan du zoome ind og se afgrænsningen af de enkelte områder til blandet bolig og erhverv, og du kan læse hvilke bestemmelser, der gælder for det enkelte område (kommuneplanramme).

     
    Link til andre rammeområder:

    Tryk her for at komme tilbage til siden Kommuneplanrammer