Gå til hovedindhold

Vision for Ikast-Brande Kommune

Her kan du læse om Byrådets visioner for udviklingen i kommunen

 • Læs op

Indhold

  Vi har i forskellige sammenhænge fastsat visioner for kommunens udvikling, herunder: "Vision2016", "Strategi2020" og "Erhvervsudviklingstrategi 2014-2020".
  Vi har koordineret udarbejdelsen af kommuneplanforslaget med visionsarbejdet og indarbejdet relevante mål.

  Vision 2016

  Åben og udadvendt. Energisk og fandenivoldsk. Det er nogle af de nøgleord, der udtrykkes i vores kommunevåben med den rebelske flamme som et markant signal. Dette signal har byrådet nu omsat i Vision 2016.

  Vision 2016 er udtryk for vores ambitioner om fortsat at udvikle kvaliteten i kommunens tilbud, service og indsatser. Med Vision 2016 sikrer vi, at fokus og ressourcer målrettes, så Ikast-Brande Kommune også i fremtiden vil være et godt sted at bo eller drive virksomhed. Vision 2016 markerer vores bestræbelser på at forene langsigtede udviklingsønsker med kommunens kortsigtede økonomiske vilkår. Visionen er udarbejdet i 2010.

  Det omfattende og målrettede arbejde, som Byrådet har gennemført, har medført en række markante fodspor eller måske rettere nogle synlige fyrtårne, som vi i de kommende år vil arbejde målrettet frem imod. Disse fyrtårne er:

  • Klima- og energiområdet
  • Idrætslivet
  • Entreprenørskabsskolen
  • Bosætning i byerne og landsbyerne

  Ikast-Brande Byråds Vision 2016 er udviklingsorienteret. Indholdet beskriver den udvikling, som Byrådets ønsker og prioriterer for Ikast-Brande Kommune.

  Vision 2016 er kapitelopdelt i henhold til kommunens 16 politikområder. På hvert politikområde er opstillet visioner med tilhørende målsætninger. Visionerne er et fremtidsbillede.

  Visionerne fungerer som langsigtede pejlemærker indenfor de emner/områder, hvor byrådet ønsker udvikling. Visionerne giver retning og beskriver - i helt overordnede termer - den tilstand, udvikling sigter mod.

  Målsætningerne er underlagt visionerne. Samtidig angiver målsætningerne, hvilke delelementer, visionen kan underopdeles i. Der er som regel flere målsætninger under én vision. Målsætningerne beskriver - i præcise, konkrete formuleringer - hvad byrådet ønsker at opnå.

  Du kan se den samlede Vision 2016 i menuen i højre side

  Strategi2020

  På baggrund af et strategiseminar vedtog vi i juni 2014 "Strategi2020", som sætter retningen for kommunens arbejde frem mod 2020. Der er formuleret visioner og mål for 6 fokusområder:

  1. Arbejde og uddannelse
  2. Landsbyerne - vi udvikler os sammen
  3. Robust økonomi og godt købmandskab
  4. Sportskommune
  5. Den borgervenlige kommune.
  6. Aktive borgere skaber det gode fællesskab

  Målene prioriterer og sætter en kurs, men er ikke dækkende for hele kommunens virksomhed, derfor er Vision2016 fortsat gældende, der hvor den ikke er erstattet af Strategi2020.

  Du kan se den samlede Strategi2020 i menuen i højre side


  Erhvervsudviklingsstrategi 2014-2020

  I december 2013 vedtog vi en udviklingsstrategi for, hvordan vi fortsat kan sikre gode rammevilkår for både nye og eksisterende virksomheder i kommunen. Strategien udstikker kursen for, hvordan virksomheder og ansatte i Ikast-Brande kommune også i fremtiden kan udfolde deres talent og muligheder bedst. Erhvervsudviklingsstrategien er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande samt virksomheder og organisationer i kommunen.

  Visionen er:
  "Ikast-Brande er i 2020 kendt og værdsat i hele landet som stedet med et attraktivt erhvervsmiljø, hvor det er naturligt at placere, igangsætte og vækste virksomheder med adgang til et innovativt talentmiljø, mange kompetente medarbejdere og inspirerende samarbejdspartnere og et sted, hvor kommunen har konstant fokus på udvikling af rammebetingelserne."

  For at realisere visionen vil vi bl.a. forbedre de kommunale rammevilkår og styrke infrastruktur og transport.

  Du kan se den samlede Erhvervsudviklingsstrategi 2014-2020 i menuen i højre side