Gå til hovedindhold

Befolkningen

Her finder du information om befolkningen i Ikast-Brande kommune

Festivalstemning
 • Læs op

Indhold

  1. kvartal 2021 havde Ikast-Brande Kommune 41.473 indbyggere. Ca. 83 procent bor i byer med over 200 indbyggere og de resterende ca. 17% bor i landdistrikterne.

  Kommunen dækker et samlet areal på 733,69 km², svarende til 73.369 ha. 

  Ikast-Brande Kommune har en central placering i Midtjylland. Placeringen betyder, at udviklingen i befolkning og økonomi balancerer mellem udviklingen i landets yderområder, hvor væksten daler, og udviklingen i landets centerområder, hvor væksten til gengæld er betydelig.

  Det tidligere Fødevareministeriet har inddelt landets kommuner i fire klasser: By-, yder-, land- og mellemkommuner. Ikast-Brande Kommune er ud fra den definition en landkommune.

  Befolkningens fordeling på  byer, landsbyer og landområder

  1. kvartal 2021 havde Ikast-Brande Kommune 41.473 indbyggere. Fordelingen på byer, landsbyer mm er således:

  • 16,6 pct. bor i landområder og mindre bebyggelser under 200 indbyggere
  • 8,4 pct. bor i landsbyer mellem 200 og 1000 indbyggere
  • 75 pct. bor i byer med mere end 1.000 indbyggere.

  Befolkningsprognose for Ikast-Brande Kommune

  Danmarks Statistiks befolkningsprognose viser en befolkningstilvækst i Ikast-Brande Kommune på 2 procent frem til 2030. Det betyder, at der i 2030 vil være ca. 42.400 indbyggere i kommunen.

  Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområde frem til 1. januar 2041. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 41.473 personer primo 2021 til 43.283 primo 2041. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 1.810 personer eller 4,4%.

  Den største befolkningstilvækst vil ske i aldersgruppen 90+ år, som vil stige med ca. 167 procent frem mod 2041. Faktisk vil 8,9 procent af befolkningen i Ikast-Brande Kommune være 75 eller over i 2025, mod 4,8 procent i dag. Derimod vil der blive ca. 2,6 procent flere børn i aldersgruppen 0-6 år, hvorimod de 17-24-årige vil falde markant med ca. 11,2 procent.

  Du kan se "BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE" ved at klikke på linket i linkboksen til højre.

  Uddannelsesniveau

  Selvom Ikast-Brande Kommune har oplevet en stigning i uddannelsesniveauet over de seneste 10 år, er der fortsat mange som aldrig får en kompetencegivende uddannelse. I 2006 havde 40,7 pct. af befolkningen i Ikast-Brande Kommune grunduddannelsen som den højeste gennemførte uddannelse. Dette var det højeste antal i regionen (Region Midtjyllands Kommunestatistik). I 2017 var tallet faldet til 25 pct. af befolkningen, men Ikast-Brande Kommune har således stadig det laveste uddannelsesniveau i Region Midtjylland. De kommuner, som ligger nærmest, er Norddjurs Kommune med ligeledes 25 pct. samt Struer Kommune med 26 pct. af befolkningen (Region Midtjylland - Midt i Statistikken).

  Velstandsniveau

  Gennemsnittet for den personlige indkomst (før skat) for Ikast-Brande Kommune er på 324.890 kr. årligt, mens den for hele landet er 338.122 kr. årligt. Den gennemsnitlige husstandsindkomst (før skat) for Ikast-Brande er på 552.012 kr. årligt. For landet som helhed er dette 540.813 kr.

  Antal arbejdspladser

  Pr. 1.000 indbyggere: 564
  I alt: 23.407
  Andel primære erhverv: 4,1%
  Andel industri m.v.: 29,3%
  Andel bygge- og anlæg: 7,0%
  Andel private service erhverv: 39,6%
  Andel offentlige tjenesteydelser:  20,0%

  Pendling

  Ikast-Brande Kommune har altid i højere grad modtaget end afgivet arbejdskraft. 

  I Ikast-Brande Kommune pendler knap 9.500 borgere dagligt ud til job i andre kommuner, svarende til ca. 45 pct. af de beskæftigede borgere. Hovedparten pendler mod Herning, Silkeborg og Vejle. Modsat pendler godt 12.000 personer dagligt ind til job i kommunen. Indpendlerne kommer primært fra Herning, Silkeborg og Vejle, ligesom det er tilfældet for udpendlerne.

  Det er kendetegnet for pendling i kommunen:

  • at flere pendler ind end ud af kommunen
  • at borgerne i Ikast-Brande i gennemsnit pendler over samme afstand som regionen som helhed (ca. 23 km)
  • at stadig flere borgere i Ikast-Brande pendler ud og ind af kommunen
  • at pendlerstanden er steget.

  Se mere om vurdering af udviklingen i kommunen på disse sider:

  Tilbage til toppen af siden