Gå til hovedindhold

Befolkningen

Her finder du information om befolkningen i Ikast-Brande kommune

 • Læs op

Indhold

  1. kvartal 2017 havde Ikast-Brande Kommune 40.981 indbyggere. 80 procent bor i byer med over 200 indbyggere og de resterende ca. 20% bor i landdistrikterne.

  Kommunen dækker et samlet areal på 736,41 km², svarende til 73.440 ha.

  Ikast-Brande Kommune har en central placering i Midtjylland. Placeringen betyder, at udviklingen i befolkning og økonomi balancerer mellem udviklingen i landets yderområder, hvor væksten daler, og udviklingen i landets centerområder, hvor væksten til gengæld er betydelig.

  Fødevareministeriet har inddelt landets kommuner i fire klasser: By-, yder-, land og mellemkommuner. Ikast-Brande Kommune er ud fra den definition en landkommune.

  Befolkningens fordeling på  byer, landsbyer og landområder

  1. kvartal 2017 havde Ikast-Brande Kommune 40.981 indbyggere. Fordelingen på byer, landbyer mm er således:

  • 17,0 pct. bor i landområder og mindre bebyggelser under 200 indbyggere
  • 8,2 pct. bor i landsbyer mellem 200 og 1000 indbyggere
  • 74,8 pct. bor i byer med mere end 1.000 indbyggere.  Befolkningsprognose for Ikast-Brande Kommune

  Danmarks Statistiks befolkningsprognose viser en befolkningstilvækst i Ikast-Brande Kommune på 2 procent frem til 2025. Det betyder, at der i 2025 vil være ca. 42.000 indbyggere i kommunen.

  Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområde frem til 1. januar 2033. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 40.980 personer primo 2017 til 42.13 primo 2033. Dette svare til en samlet stigning i indbyggertallet på 1.151 personer eller 2,8%. Til sammenligning forventede sidste års prognose en stigning i folketallet på 3,5% over en tilsvarende prognoseperiode.

  Den største befolkningstilvækst vil ske i aldersgruppen 75-84 år, som vil stige med ca. 60 procent i 2025. Faktisk vil 11,2 procent af befolkningen i Ikast-Brande Kommune være 75 eller over i 2025, mod 7,5 procent i dag. Derimod vil der blive ca. 8 procent flere børn i aldersgruppen 0-4 år, hvorimod de 5-24-årige vil falde markant med ca. 7 procent.

  Du kan se "BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2030" ved at klikke på det eksterne link i højre side.XXX


  Uddannelsesniveau

  Selvom Ikast-Brande Kommune har oplevet en stigning i uddannelsesniveauet over de seneste 10 år, er der fortsat mange som aldrig får en kompetencegivende uddannelse. I 2006 havde 40,7 pct. af befolkningen i Ikast-Brande Kommune grunduddannelsen som den højeste gennemførte uddannelse. Dette var det højeste antal i regionen (Region Midtjyllands Kommunestatistik). I 2015 var tallet faldet til 31 pct. af befolkningen, men Ikast-Brande Kommune har således stadig det laveste uddannelsesniveau i Region Midtjylland. De kommuner, som ligger nærmest, er Struer Kommune med 30 pct. samt Norddjurs Kommune med 29 pct. af befolkningen (Region Midtjylland - Midt i Statistikken).

  Velstandsniveau

  Gennemsnittet for den højeste personlige indkomst for Ikast-Brande Kommune som helhed er på 386.842 kr. årligt, mens den for landsbyerne er 376.883 kr. årligt. Den gennemsnitlige husstandsindkomst for de otte største landsbyer i kommunen er på 564.675 kr. årligt.  For kommunen er dette 561.337 kr.

  Beskæftigelse

  Mest iøjnefaldende ved beskæftigelsen i kommunen er, at der er flere pensionister i landsbyerne end i den samlede kommune jf. nedenstående tabel. I landsbyerne er der sammenlagt 22 pct. pensionister mod ca. 20 pct. i kommunen. Faktisk er gruppen af pensionister den eneste gruppe, udover arbejdsledige og øvrige udenfor arbejdsstyrken, hvor landsbyerne i gennemsnit ligger højere end kommunen som helhed.

  Tabellen viser yderligere at der er gennemsnitlig lige mange selvstændige, øvrige lønmodtagere og efterlønsmodtagere i landsbyerne som der er i kommunen.

  I grupperne lønmodtagere på højt niveau, mellem niveau, grundniveau, under uddannelse samt børn under 16 år ligger kommunen højere i gennemsnit end tilfældet er for landsbyerne samlet.

  Antal arbejdspladser

  Pr. 1.000 indbyggere:526
  I alt:21.902
  Andel primære erhverv:5,2%
  Andel industri m.v.:27,6%
  Andel bygge- og anlæg:6,0%
  Andel private service erhverv:39,9%
  Andel offentlige tjenesteydelser:21,5%

  Pendling

  Ikast-Brande Kommune har altid i højere grad modtaget end afgivet arbejdskraft.

  I Ikast-Brande Kommune pendler knap 8.000 borgere dagligt ud til job i andre kommuner, svarende til 40 pct. af de beskæftigede borgere. Hovedparten pendler mod Herning, Silkeborg og Vejle.

  Modsat pendler godt 11.000 personer dagligt ind til job i kommunen. Indpendlerne kommer primært fra Herning, Silkeborg og Vejle, ligesom det er tilfældet for udpendlerne.

  Det er kendetegnet for pendling i kommunen:

  • at flere pendler ind end ud af kommunen
  • at borgerne i Ikast-Brande i gennemsnit pendler over samme afstand som regionen som helhed (ca. 21 km)
  • at stadig flere borgere i Ikast-brande pendler ud og ind af kommunen
  • at pendlerstanden er steget.

  Se mere om vurdering af udviklingen i kommunen på disse sider:

  Tilbage til toppen af siden