Gå til hovedindhold

Visioner for Ikast-Brande Kommune

Her kan du læse om Byrådets visioner for udviklingen i kommunen

Her ses illustration af vejen til Vision 2030
 • Læs op

Indhold

  Vi har i forskellige sammenhænge fastsat visioner for kommunens udvikling, herunder: "Vision 2018-2025", "Bosætningsstrategi 2019-2022" og "Erhvervsudviklingsstrategi 2014-2020".

  Vi har koordineret udarbejdelsen af Forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 med visionsarbejdet og indarbejdet relevante mål.

  Vision 2018-2025

  I Vision 2018-2025 har byrådet i Ikast-Brande Kommune prioriteret, hvor man vil gøre en ekstra indsats og prioritere ressourcerne de kommende år. Visionen sætter således en fælles retning og ramme op for både byrådets arbejde og for arbejdet i hele den kommunale organisation.

  Visionen består af seks pejlemærker og til hver af disse er der udpeget en række indsatsområder. For at kunne lykkes med visionen peges der på to grundforudsætninger: Robust økonomi samt dygtige og engagerede medarbejdere, der skal være til stede. For at kunne lykkes har byrådet brug for et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder ud fra devisen: Du finder løsninger sammen med os. De seks pejlemærker er:

  • Danmarks Erhvervskommune
  • Der er brug for alle
  • Fremtidens fundament
  • Kloge hoveder og kloge hænder
  • Sund hele vejen
  • Liv i hele kommunen

  Byrådets vision indeholder de prioriterede politiske pejlemærker (indsatsområder), som er nævnt ovenfor. Visionen er hele byrådets arbejdsgrundlag, og der er bred enighed om, at pejlemærkerne er et dækkende grundlag for det brede politiske samarbejde de kommende år (2018-2025). Visionen afløser tidligere visioner og strategier, men er i høj grad inspireret af „Vision 2016” og „Strategi 2020”.

  Visionen beskriver en overordnet retning, og den konkrete politiske udmøntning, opfølgning og evaluering sker efterfølgende i det politiske udvalgsarbejde, byrådsarbejdet og via dialogen med resten af kommunen.

  Visionen er resultatet af en proces, hvor samtlige byrådsmedlemmer har siddet med ved bordet, og hvor der er kommet input fra virksomhedsejere, borgere, foreninger, råd og nævn.

  Du kan se den samlede Vision 2018-2025 i menuen i højre side

  Bosætningsstrategi 2019-2022

  Formålet med bosætningsstrategien er at skabe et solidt afsæt for at sikre en sund befolkningstilvækst i Ikast-Brande Kommune – til gavn for virksomheder, bysamfund og vores fælles fremtid. Det er en opgave, som vi er fælles om, både lokalsamfund, foreninger, virksomheder og Ikast-Brande Kommune. Når der står „vi“ dækker det derfor bredt, og det kan være forskelligt fra indsats til indsats, hvem det dækker over.

  Visionen for bosætningsstrategien er:

  "Ikast-Brande Kommune vil tiltrække flere aktive borgere, der bidrager til fællesskabet og vores fælles velfærd. Ikast-Brande Kommune vil herunder medvirke til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Visionen er resultatet af en proces, hvor byrådsmedlemmer har samarbejdet med virksomheder, repræsentanter for byer, handelsstand og ejendomsmæglere for at beslutte en retning for indsatsområder og handlinger i bosætningsindsatsen."

  Målet med strategien er, at Ikast-Brande Kommune er vokset med 200 nye borgere pr. år til 41.880 i 2022. Heraf ønsker vi, at 50 borgere er ansat i en af kommunens virksomheder.

  Du kan se den samlede Bosætningsstrategi 2019-2022 i menuen i højre side

  Erhvervsudviklingsstrategi

  I juni 2021 vedtog vi en udviklingsstrategi for, hvordan vi fortsat kan sikre gode rammevilkår for både nye og eksisterende virksomheder i kommunen. Strategien udstikker kursen for, hvordan virksomheder og ansatte i Ikast-Brande kommune også i fremtiden kan udfolde deres talent og muligheder bedst. Derfor har byrådet disse fem erhvervsrettede indsatsområder:

  • Byrådet ønsker at understøtte „det, der virker” i samarbejdet mellem virksomheder og kommune. Der er fokus på de forhold, virksomhederne ser som de væsentligste grunde til, at Ikast-Brande Kommune fortsat kan være Danmarks erhvervskommune nr. 1.
  • Byrådet vil fremme diversitet blandt virksomhederne og understøtte styrken ved at have en virksomhedsstruktur, der består af både store, mellemstore og små virksomheder inden for et bredt branchefelt.
  • Byrådet vil samarbejdet med virksomheder, der arbejder med grøn omstilling.
  • Byrådet ønsker at være på forkant med de miljø– og klimamæssige udfordringer og have fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi, håndtering af vand og affald.
  • Byrådet ønsker at styrke incitamentet for iværksætteri også med fokus på digitalisering og teknologi.

  I 2020 blev Ikast-Brande Kommune for 10. gang kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige. Det kommer ikke af sig selv, men skyldes bl.a., at der ikke stilles spørgsmålstegn ved, at rammevilkårene for erhvervslivet skal være i orden.

  Det er en selvfølge, at virksomhederne og iværksætterne oplever god og ordentlig service, ikke kun på erhvervsområdet, men i hele kommunen.

  Det er en selvfølge, at der er erhvervsbyggegrunde i byerne i hele kommunen. Der vil ikke altid være udvidelsesmuligheder, der hvor en virksomhed ligger, men så vil vi altid kunne komme med andre løsningsmuligheder.

  Det er en selvfølge, at infrastrukturen – både den fysiske og den digitale – er i orden. Ikast-Brande Kommune ligger tæt på motorveje og har et vidt forgrenet vejnet og relativ let adgang til tog- og busforbindelser. Og internettet og mobilmaster er udbredt i hele kommunen.

  Det er en selvfølge, at virksomhederne og iværksætterne i Ikast-Brande Kommune kan drage nytte af viden både fra universiteterne og fra de nationale viden- og erhvervsklynger.

  Ikast-Brande Kommune er allerede på landkortet som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune – landets bedste - og det skal den fortsat være. Det er en selvfølge, at kendskabet til erhvervskommunen Ikast-Brande, hvor der er spændende virksomheder og mange jobmuligheder, øges yderligere.

  Du kan se den samlede Erhvervsudviklingsstrategi i menuen i højre side