Gå til hovedindhold

VVM-pligtige anlæg

VVM-pligtige anlæg

Teknisk anlæg
 • Læs op

Indhold

  MÅL

  • at undgå væsentlige påvirkninger af miljøet.

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden

  FORKLARING

  I forbindelse med administrationen af reglerne for VVM vil aktiviteten eller virksomhedens miljøpåvirkning blive kortlagt i forhold til trafik, natur, landskab og arealanvendelse. Behandlingen af sagen normalt klarlægge en række miljømæssige forhold, der skal afhjælpes før aktiviteten eller virksomheden kan etableres.

  Det er normalt kun i forbindelse med en egentlig VVM-redegørelse, at en alternativ placering eller alternativ aktivitet indgår som et fast punkt. 

  Virksomheder, anlæg og indretninger, som kræver stor sikkerhedszone (det vil sige "Risikovirksomheder"), er lovmæssigt forpligtet til at få foretaget en vurdering af sikkerheden. Denne type virksomheder er omfattet af Planlovens bestemmelser om vurdering af virkning på miljøet (VVM-reglerne).

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden