Gå til hovedindhold

Offentliggørelse og høring (forslag)

På denne side kan du læse mere om offentliggørelsen af Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. Du kan bl.a. se, hvilke kommuneplanemner, der er revideret.

Indhold

  Velkommen til vores forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

  Den 24. april 2017 godkendte Ikast-Brande Byråd et forslag til en ny kommuneplan: Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

  Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er i offentlig høring fra den 24. maj til den 19. juli 2017, jf. planloven § 24. Sammen med planforslaget bliver der offentliggjort en miljøvurdering af planforslagets ændringer.

  Nedenfor kan du læse mere om:

  FORSLAGET TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029

  Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er vores forslag til, hvordan kommunen skal udvikle sig. Kommuneplanen er således den bærende og samlede plan for den fysiske udvikling i kommunen - både i bysamfundene og i det åbne land. Planens arealudpegninger har væsentlig betydning for, hvordan vi administrerer i landzonesager med mere.

  Vores kommuneplan er digital. Det betyder, at du løbende kan finde opdaterede planlægningsmæssige forhold, der gælder for en enkelt matrikel eller et lokalområde.

  Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men vi skal revidere den hvert fjerde år i forbindelse med vedtagelsen af en planstrategi. Den gældende kommuneplan blev vedtaget i 2013. Den skal derfor revideres inden udgangen af 2017.

  Byrådets ændringer er til debat
  I offentlighedsfasen har borgere, organisationer og myndigheder m.fl. mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget eller for at gøre indsigelse mod planforslaget.

  Alle høringssvar til kommuneplanforslaget vil blive behandlet af Byrådet inden endelig vedtagelse.  

  I høringsfasen får du mulighed for at høre mere om Byrådets arealudlæg i byer og landsbyer, når administrationen besøger udvalgte byer og landsbyer med Kommunens campingvogn. Der vil også blive et arrangement, hvor du får mulighed for at høre mere om "Tekstilindustriens Ikast", som er et projekt, der har haft fokus på at udpege den fysiske kulturarv i Ikast midtby. Hold øje med lokalavisen for at se, hvornår arrangementerne bliver afviklet.

  HØRINGSPERIODEN

  Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er i offentlig høring i perioden fra den 24. maj 2017 frem til den 19. juli 2017. I perioden kan du indsende skriftlige bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til os. 

  Du skal sende dine bemærkninger, indsigelser og/eller ændringsforslag til:

  kommuneplan@ikast-brande.dk

  Eller alternativt pr. brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Planafdelingen
  Centerparken 1
  7330 Brande

  HUSK! Bemærkninger og indsigelser skal være Ikast-Brande Kommune i hænde senest den 19. juli 2017.

  Efter høringsperioden behandler Byrådet de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser inden kommuneplanen bliver vedtaget endeligt.

  Vi forventer, at Kommuneplan 2017-2029 bliver vedtaget endeligt i september 2017.

  TEMAMØDE OM TEKSTILINDUSTRIENS IKAST

  Gå i Tekstilindustriens fodspor i Ikast torsdag den 8. juni kl. 17.00

  I kommuneplanens høringsperiode sætter vi fokus på de kulturspor, som tekstilindustrien har sat i Ikast.

  Har du lyst til at høre om tekstilindustriens kulturarv i Ikast?
  Vil du vide, hvordan det var at være tekstilfabrikant, da tekstilindustrien blomstrede?
  Vil du se de særlige bygningsmæssige kulturaftryk, som tekstilindustrien har sat i byen?

  Så mød op i Niels Mikkelsens Trikotagefabrik på Strøget 61 i Ikast, torsdag den 8. juni kl. 17.00 til 20.00.

  Læs mere om arrangementet og om tilmeldingsmulighed her: Tekstilindustriens Ikast XXX

  HVAD ER I HØRING SOM FORSLAG

  Vi meldte allerede ud i Planstrategi 2015, at vi kun reviderer nogle af emnerne i Ikast-Brande Kommuneplan, mens andre emner bliver genvedtaget for en ny 4-årig periode.

  De emner, som vi reviderer, kan du komme med bemærkninger eller ændringsforslag til. Du kan trykke på de enkelte emner for at åbne det reviderede emne i kommuneplan 2017-2029.

  De emner, der bliver revideret i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 er:

  Emnerne er revideret, fordi erfaringer fra administrationen har vist, at udviklingen i kommunen har overhalet den gældende kommuneplan. Derudover er der behov for at få rettet fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder.

  Der er forskel på de enkelte emners revisionsomfang, men de fleste emner bliver kun revideret i mindre grad. Der vil i disse tilfælde være tale om justeringer og/eller opdateringer.

  Emnet Råstofområder bliver justeret i mindre grad, fordi Region Midtjylland har vedtaget en ny Råstofplan med nye arealudlæg. Emnet er dog ikke i høring, fordi det er Region Midtjylland, der er myndighed på området. Regionen har selv haft råstofplanen i offentlig høring.

   Kommuneplanemner, som har gennemgået en mere omfattende revision, er:

  Nyt emne, der på grund af lovkrav skal med i kommuneplanen:

  MILJØVURDERING AF PLANFORSLAGET

  Ifølge planloven skal Ikast-Brande Kommune opretholde og vedligeholde en kommuneplan. For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, i byerne såvel som i det åbne land. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år.

  Når der bliver lavet et forslag til en ny kommuneplan, skal man vurdere, om planen vil påvirke miljøet væsentligt. Derfor er der her lavet en miljørapport, som sammenfatter den miljøvurdering, der er lavet af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

  Du kan se miljøvurderingen ved at klikke på følgende link:

  Miljøvurdering af Forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

  Kom tilbage til toppen af siden

  KONTAKT

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommuneplanteamet:

  Lilian Ebbesen
  Planlægger
  Planafdelingen
  E-mail: liebb@ikast-brande.dk
  Direkte telefon: 9960 3305

  Tryk her for at komme tilbage til forsiden